Čo je ADAS?

Pokročilé asistenčné systémy riadenia (ADAS) sú systémy, ktoré zlepšujú úroveň bezpečnosti pre cestujúcich vo vozidle aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Niektoré sú schopné za určitých okolností prevziať kontrolu nad vozidlom, aby sa vyhli nehode alebo minimalizovali jej následky.

Systém kompenzuje naše chyby – či už je to nepozornosť pri riadení vozidla, chybné kroky v ovládaní vozidla, riskantné manévre na vozidle.

Čo je kalibrácia ADAS?

V úplne novom vozidle sú senzory ADAS profesionálne nastavené vo svojich továrenských štandardných polohách. Všetky senzory smerujú na rovnaké, presné miesto. Počas životnosti vozidla sa však dejú veci, ktoré spôsobia, že snímače vypadnú zo zarovnania – kolízie, menšie ohyby blatníkov a k tomu príslušné opravy, alebo výmena dielov. Napríklad vozidlá s prednou kamerou ADAS namontovanou na čelnom skle budú po výmene čelného skla vyžadovať kalibráciu.

Kalibrácia ADAS (a rekalibrácia) je presné fyzické zarovnanie, testovanie a elektronické zameranie senzorov, ktoré zhromažďujú údaje, aby informovali pokročilé asistenčné systémy vodiča (ADAS) vášho vozidla, ako napríklad varovanie pred prednou kolíziou (FCW), varovanie pred vybočením z jazdného pruhu (LDW), automatické núdzové brzdenie (AEB) a niekoľko ďalších.

Vozidlá môžu byť vybavené až desiatimi rôznymi typmi systémov monitorovania prostredia, ktoré využívajú rôzne metódy detekcie. Tieto systémy využívajú kamery, radar, LiDAR, komunikáciu medzi vozidlom a GPS, údaje z máp a ďalšie informačné prostriedky, ktoré pomáhajú systémom pre lepšiu automatizáciu jazdy a bezpečnejšie cestovanie.

Tieto systémy môžu vyžadovať kalibráciu v dôsledku diagnostiky, servisu, výmeny a opráv

Podľa každého výrobcu je povinné prekalibrovať váš ADAS v nasledujúcich situáciách:

  • výmena čelného skla
  • poškodenie vozidla pri dopravnej nehode
  • výmena pneumatík (sezónne)
  • oprava zavesenia kolies
  • nastavenie geometrie kolies
  • kontrolky ADAS svietia alebo blikajú
  • výmena riadiacej jednotky motora a pod.