Opravy brzdových systémov u nákladných a osobných vozidiel

Všetky brzdové systémy, ktoré sa montujú do osobných a nákladných automobilov majú za úlohu znížiť rýchlosť vozidla, bezpečne ho zastaviť a zaistiť parkujúci automobil.

Pri nákladných automobiloch a návesoch nestačí len sila vodiča na brzdový pedál, ale pomôcť musí i tzv. strojná brzdová sústava.

Brzdové systémy patria medzi najdôležitejšie systémy osobných i nákladných vozidiel, pretože sa veľkou mierou podieľajú na bezpečnosti jazdy, preto je ich funkčnosť zásadná. Z tohto dôvodu pri opravách brzdového systému vždy kladieme veľký dôraz na kvalitu montovaných brzdových dielov.

Pri kontrole brzdovej sústavy skúšame prevádzkové brzdenie, čo je dĺžka brzdnej dráhy, brzdné spomalenie a brzdný sklon. Ide o sklon svahu, na ktorom je parkované vozidlo zabrzdené.

Medzi časté poruchy patrí, že vozidlo tzv. ťahá na stranu. K tomu môže dôjsť v dôsledku opotrebovania predného alebo zadného brzdového obloženia na jednej strane vozidla, alebo môže byť zadrený piest v prednom brzdovom strmeni, taktiež môžu byť zadrené piesty v brzdovom valčeku zadného kolesa či podhustené pneumatiky na niektorej strane vozidla.

Aby vodič mohol bezpečne vozidlo zabrzdiť, musí vyvinúť potrebný tlak na brzdový pedál a pokiaľ s brzdami nie je niečo v poriadku, môže dôjsť k ohrozeniu zdravia i života posádky vozidla, najmä pokiaľ je chybný posilňovač bŕzd alebo je chybné podtlakové čerpadlo, znečistené brzdové doštičky alebo čeľuste a pod.