Geometria vozidiel

Vykonávame geometriu kolies na nákladné, dodávkové a osobné vozidlá najmodernejším zariadením merania geometrie.
Kontrola a prípadné nastavenie geometrie podvozku patrí k pravidelnému servisu auta aspoň 2x ročne.
Dôkazom rozladenej geometrie je napríklad volant, ktorý nie je pri jazde rovno natočený, búchanie z oblasti podvozku, alebo pískanie pneumatík v zákrutách. A samozrejme, tiež neschopnosť auta udržiavať priamy smer jazdy na ceste, ktorá nemá bočný sklon a v čase, keď nefúka bočný vietor.
Kontrola je potrebná aj v prípade akýchkoľvek prác na podvozku.

Diagnostika porúch pri nákladných vozidlách

Diagnostické zariadenia, ktoré vlastníme, umožňuje komunikáciu s dôležitými systémami vo vozidle. Vlastníme tester, ktorý je vhodný pre väčšinu európskych výrobcov nákladných automobilov ako sú TATRA, DAF, VOLVO, RENAULT, MERCEDES BENZ, atď. Diagnostický tester zároveň umožňuje diagnostiku návesov a úžitkových vozidiel. V prípade poruchy na vozidle tester pomáha pri hľadaní poruchy na automobile. K presnejšiemu určeniu chyby slúži funkcia merania hodnôt, kedy sa zobrazia aktuálne hodnoty a stavy. Súčasne túto funkciu využívame napríklad na sledovanie snímača teplôt a tlakov, stav a polohu akčných prvkov, ako sú klapky, ventily a pod.

Ďalšia funkcia, ktorá pomáha odstrániť chybu je test akčných členov, to znamená, že sa overuje stav elektroventilov, servomotorov, elektromotorov a pod.

Opravy brzdových systémov u nákladných a osobných vozidiel

Všetky brzdové systémy, ktoré sa montujú do osobných a nákladných automobilov majú za úlohu znížiť rýchlosť vozidla, bezpečne ho zastaviť a zaistiť parkujúci automobil.

Pri nákladných automobiloch a návesoch nestačí len sila vodiča na brzdový pedál, ale pomôcť musí i tzv. strojná brzdová sústava.

Brzdové systémy patria medzi najdôležitejšie systémy osobných i nákladných vozidiel, pretože sa veľkou mierou podieľajú na bezpečnosti jazdy, preto je ich funkčnosť zásadná. Z tohto dôvodu pri opravách brzdového systému vždy kladieme veľký dôraz na kvalitu montovaných brzdových dielov.

Pri kontrole brzdovej sústavy skúšame prevádzkové brzdenie, čo je dĺžka brzdnej dráhy, brzdné spomalenie a brzdný sklon. Ide o sklon svahu, na ktorom je parkované vozidlo zabrzdené.

Medzi časté poruchy patrí, že vozidlo tzv. ťahá na stranu. K tomu môže dôjsť v dôsledku opotrebovania predného alebo zadného brzdového obloženia na jednej strane vozidla, alebo môže byť zadrený piest v prednom brzdovom strmeni, taktiež môžu byť zadrené piesty v brzdovom valčeku zadného kolesa či podhustené pneumatiky na niektorej strane vozidla.

Aby vodič mohol bezpečne vozidlo zabrzdiť, musí vyvinúť potrebný tlak na brzdový pedál a pokiaľ s brzdami nie je niečo v poriadku, môže dôjsť k ohrozeniu zdravia i života posádky vozidla, najmä pokiaľ je chybný posilňovač bŕzd alebo je chybné podtlakové čerpadlo, znečistené brzdové doštičky alebo čeľuste a pod.

Diagnostika porúch pri osobných vozidlách

Väčšina osobných vozidiel je vybavená veľkým počtom elektronických riadiacich jednotiek. Bez diagnostického vybavenia nie je možné spoľahlivo odhaliť poruchu na vozidle.

Diagnostika motora

Najčastejšími poruchami, kedy sa robí diagnostika, sú poruchy motora. Kontrolka upozorní na možnú poruchu motora, ktorá môže byť viac alebo menej závažná. Pokiaľ sa kontrola rozsvieti, každopádne odporúčame návštevu autoservisu a nechať si načítať pamäť porúch. Podľa protokolu technik navrhne spôsob opravy. Určite nie je dobré, aby vozidlo bolo ďalej v prevádzke. Prehriatie motora alebo problém s chladením rovnako signalizuje kontrolka. V tomto prípade sa jedná o vážnu poruchu a je nutné neodkladne vozidlo priviesť do autoservisu.